Property Type: ផ្ទះល្វែងជួល

វីឡាភ្លោះជួល

វីឡាភ្លោះជួល

4 5 $1,500 / per Month

វីឡាជួល

4 5 $600 / per Month
វីឡាកូនកាត់ជួល

វីឡាកូនកាត់ជួល

5 5 $1,500 / per Month
ផ្ទះ២ល្វែងជួល

ផ្ទះ២ល្វែងជួល

4 5 $4,500 / per Month
ផ្ទះល្វែង២ ជួល

ផ្ទះល្វែង២ ជួល

$1,200 / per Month

ផ្ទះល្វែងលក់

4 5 $500 / per Month
ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់

$1,300 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

2 3 $190 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 1 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $450 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $400 / per Month

ផ្ទះល្វែងជួល

4 5 $2,200 / per Month
© 2021 - JIA TING REAL ESTATE CO., LTD Company ID: E-16-211
Developed by YOOPEC